Nieuws vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Dé mens-en maatschappij universiteit
online versie
Gratis lesmodules langdurige zorg voor beroepsonderwijs

We staan voor grote uitdagingen in de langdurige zorg. Het optimaal toerusten van (toekomstige) zorgprofessionals met nieuwe kennis kan helpend zijn. Samenwerking tussen wetenschap en (beroeps)onderwijs is echter nog geen vanzelfsprekendheid.

Om wetenschappelijke kennis voor onderwijs en praktijk toegankelijk en toepasbaar te maken, vertaalt de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) veel van haar kennis in gratis lesmodules op mbo-niveau voor zorgopleidingen en -organisaties. We werken daarvoor structureel samen met docenten uit het mbo (zorg en welzijn). De praktische modules sluiten aan bij de kwalificatiedossiers en gaan over thema’s waar mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals mee te maken kunnen hebben in de dagelijkse praktijk.

We delen de verschillende lesmodules hieronder graag met je en wensen je veel inspiratie bij het gebruik ervan!

Prof. dr. Petri Embregts, november 2022

Lesmodule Zelfbeschadigend gedrag
Kenmerken, oorzaken en gevolgen
Deze lesmodule gaat over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en de invloed van de omgeving op dit gedrag. De module geeft uitleg over kenmerken, oorzaken en gevolgen van zelfbeschadigend gedrag. Studenten leren ook over de wisselwerking tussen de persoon met zelfbeschadigend gedrag en de omgeving. De lesmodule bevat fictieve casussen en er is ruimte om te reflecteren op het leerproces dat studenten tijdens de module doormaken.

Meer over de module
Lesmodule Zelfbepaling
Positief effect op welbevinden
Uit onderzoek weten we dat zelfbepaling een positief effect heeft op het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking. Mensen voelen zich beter als ze zelf keuzes kunnen maken, als ze ervaren er niet alleen voor te staan en het gevoel hebben ergens goed in te zijn. In deze lesmodule leren studenten wat zij kunnen doen om mensen met een verstandelijke beperking te motiveren en ondersteunen in zelfbepaling. Een gastles met een ervaringsdeskundige en een praktijksimulatie maken onderdeel uit van de module. 

Meer over de module
Lesmodule Verslaving
Motiveren tot verminderen van of stoppen met middelengebruik 
Als mensen met een licht verstandelijke beperking middelen gaan gebruiken, is de kans op verslaving groter dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Na het volgen van deze lesmodule weten studenten dat er een verschil is tussen gebruik, misbruik en verslaving. En kennen ze de voorwaarden voor het motiveren tot verminderen van of stoppen met gebruik van verslavende middelen. We maken gebruik van verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundige. 
Meer over de module
Lesmodule Familienetwerken
Belang van (inzicht in) sociaal netwerk
Deze lesmodule gaat in op het belang van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, met een specifieke focus op het familienetwerk. Studenten leren hoe zij het netwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld brengen en hoe ze daarover in gesprek kunnen gaan met deze persoon en de betrokkenen uit zijn of haar netwerk. Met als doel het bevorderen van wederkerige (familie)relaties. Een gastles met een ervaringsdeskundig familielid maakt onderdeel uit van de module.
Meer over de module
Toekomstige lesmodules in de maak
Belevingsgerichte zorg en relatiegericht werken 
De AWVB blijft nieuwe lesmodules ontwikkelen, na afronding van een promotie- of meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Prof. dr. Petri Embregts: “In 2023 verwachten we twee tot drie nieuwe modules uit te brengen. Bijvoorbeeld over het thema belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. En het thema relatiegericht werken bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. De huidige en toekomstige modules zijn primair ontwikkeld voor onderwijs op mbo-niveau en interne opleidingen van zorgorganisaties, maar ze zijn mogelijk ook interessant voor hbo-opleidingen.”
Meer informatie

Vragen en opvragen
Heb je vragen over de lesmodules of wil je een of meerdere lesmodules rechtstreeks opvragen? Stuur dan een e-mail naar Luciënne Heerkens, kennismanager AWVB. Vermeld hierbij welke module(s) je graag wilt ontvangen. Een overzicht van alle modules vind je op onze website. In ons jaarverslag 2021 besteedden we ook aandacht aan de lesmodules.

Inkijkexemplaar 
Iedere lesmodule bestaat uit een docentenhandleiding, een studentenhandleiding en presentaties voor de lessen. Wil je graag weten hoe de verschillende onderdelen eruitzien? Bekijk dan een inkijkexemplaar.

Op de hoogte blijven
Dit is een eenmalige speciale thema-uitgave over onderwijs van de AWVB-nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe lesmodules? Abonneer je dan op de reguliere nieuwsbrief en updates van de AWVB.


    ...
   
Heb je vragen over de AWVB? Wil je meer weten over wat we doen? Ben je geïnteresseerd in een van onze producten of onderzoeken? Neem dan gerust contact op! We helpen je graag verder. Mail naar awvb@tilburguniversity.edu of bezoek onze website. Daar kun je je ook abonneren op deze nieuwsbrief en andere updates.
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Instagram   Facebook   Twitter   Linkedin