Nieuws vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Dé mens-en maatschappij universiteit
online versie
Nieuwsbrief december 2022

Beste lezer,

Het jaar 2022 loopt ten einde. Traditiegetrouw kijken we in december terug en blikken we vooruit op het jaar dat voor ons ligt. We kijken terug op een jaar waarin de AWVB onder andere haar uitgestelde 10-jarig jubileum kon vieren, zonder coronabeperkingen. Het was fijn om elkaar tijdens de AWVB on tour weer echt te ontmoeten! 

In deze laatste reguliere nieuwsbrief van 2022 lees je ook hoe de AWVB met haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten bijdraagt aan de doelstelling van het ministerie van VWS om de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg te verbeteren: door de vakbekwaamheid en het handelen van zorgprofessionals te versterken, door met nieuwe kennis bij te dragen aan de tekorten op de arbeidsmarkt en door in co-creatie passende, bewezen effectieve zorg te blijven ontwikkelen.

Veel leesplezier! 

Prof. dr. Petri Embregts, december 2022

Algemeen
Adviesraad buigt zich maandelijks over onderzoeksvoorstellen
AWVB-onderzoekers leggen hun onderzoeksvoorstellen voor aan een adviesraad van ervaringsdeskundigen, voordat ze ter beoordeling naar de ethische toetsingscommissie van Tilburg University gaan. De adviesraad komt één keer per maand bij elkaar en adviseert over bijvoorbeeld het taalgebruik in een onderzoek, de impact van en eigen regie bij deelname aan een onderzoek, en het delen van onderzoeksresultaten. Alle leden volgden de training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Lees meer
AWVB en zorgpartners ontvangen twee subsidies voor interventieontwikkeling  
Samen met enkele van haar zorgpartners heeft de AWVB als mede-aanvrager twee subsidies ontvangen. Met de eerste subsidie ontwikkelt de AWVB samen met zorgpartner Koraal een interventie op basis van bewegen en muziek. Daarmee kunnen mensen met een ernstige verstandelijke beperking en psychische problematiek (EVB+), naasten en begeleiders beter omgaan met stress en tot een betere samenwerking komen. Met de tweede subsidie gaat de AWVB samen met zorgpartners Dichterbij en Koraal de bewezen effectieve interventie 'Begeleiders in beeld' (eerder ontwikkeld door prof. Petri Embregts) uitvoeren en het implementatieproces evalueren. Deze interventie is gericht op begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Beide projecten starten in 2023, evenals het onderzoek.
Voorlopige onderzoeksresultaten over oorlog in Oekraïne gedeeld tijdens symposium EASPD in Brussel
De European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) organiseerde op 30 november 2022 de bijeenkomst ‘Ukraine-Paused Reforms’ bij de European Economic and Social Committee in Brussel, waarbij de gelijknamige documentaire van Miroluba Benatova werd getoond. Vanuit haar onderzoek naar de gevolgen van de oorlog voor mensen met een verstandelijke beperking uit Oekraïne, was de AWVB te gast bij deze bijeenkomst. 
Meer over het onderzoek
Naar een robuuste en veerkrachtige arbeidsmarkt 
Prof. dr. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij Tilburg University, houdt zich bezig met de opleiding en ontwikkeling van (aankomende) beroepskrachten. Hij was op 29 november 2022 te gast bij de stuurgroep van de AWVB. Van der Meer ging met de zorgbestuurders in gesprek over de aantrekkelijkheid van het werk en aandacht voor persoonlijke groei en wendbaarheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg. Om daarmee de arbeidsmarkt meer robuust en veerkrachtig te maken. 
De AWVB bekijkt hoe ze hier de komende tijd met haar partnerorganisaties vervolg aan kan geven.
Save the date: Summer School over N=1 studies op 28 en 29 juni 2023
In de vorm van een Summer School biedt de AWVB de (wetenschappelijk opgeleide) zorgprofessionals van haar partnerorganisaties op 28 en 29 juni 2023 een cursus N=1 studies (casestudies bij één enkele cliënt) aan. Deze studies dragen bij aan het versterken van de verbinding tussen praktijk en wetenschap. Zo kan een behandelaar bijvoorbeeld zicht krijgen op het verloop van een behandeling. Of het effect van een innovatieve behandeling toetsen met meerdere N=1 studies. Meer informatie volgt binnenkort! Nu al geïnteresseerd? Mail dan naar awvb@tilburguniversity.edu
Nieuwe lesmodules voor zorgprofessionals in de maak
De AWVB vertaalt veel van haar kennis in kosteloos beschikbare lesmodules op mbo-niveau voor (toekomstige) zorgprofessionals in de langdurige zorg. In 2023 verwachten we twee tot drie nieuwe modules uit te brengen. Bijvoorbeeld over het thema belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. En over het thema relatiegericht werken bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Meer weten over onze lesmodules? Bekijk dan eens een inkijkexemplaar of de veelgestelde vragen. Ook brachten we onlangs een nieuwsspecial uit voor onze onderwijsrelaties met meer informatie over de lesmodules.

Naar de lesmodules
Eigen regie & ervaringsdeskundigheid
Training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ begin 2023 beschikbaar
De AWVB lanceert begin 2023 de kosteloos beschikbare training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’, die in eerste instantie ontwikkeld werd voor de adviesraad van de AWVB. In de training maken ervaringsdeskundigen kennis met het doen van onderzoek. Hiermee wil de AWVB het streven van prof. Petri Embregts om ervaringsdeskundigheid zo vroeg mogelijk te betrekken in wetenschappelijk onderzoek, bevorderen en optimaliseren. De training kan gegeven worden door iemand met kennis en ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek doen, sámen met een ervaringsdeskundige co-trainer. Meer informatie volgt begin 2023. Nu al geïnteresseerd? Mail dan naar awvb@tilburguniversity.edu
Familie
Podcast over wat het betekent om een kind te hebben met een verstandelijke beperking
“Haar beperking had ons kunnen ontmoedigen, maar het tegenovergestelde gebeurde”, zegt Gijs Wanders in de podcastserie Puur met Petri over zijn licht verstandelijk beperkte dochter Vera. In deze serie - die de AWVB een jaar geleden lanceerde - komt onder andere naar voren hoe belangrijk familie is voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast Gijs Wanders vertellen ook Ellis Jongerius en Mariek van Weelden openhartig over hun persoonlijke ervaringen.
Naar de podcast
Covid-onderzoeken AWVB illustreren belang van ervaringskennis van naasten 
De AWVB verrichtte tijdens de coronapandemie verschillende onderzoeken naar de impact van de pandemie op het leven van moeders en hun gezinnen met jonge en volwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Samenwerking tussen zorgprofessionals en familie wordt steeds belangrijker. De Covid-onderzoeken laten de waarde zien van familie en andere naasten in de zorg en ondersteuning, door hun unieke kennis over de persoon met een verstandelijke beperking en zijn behoeften. Omdat de ervaringskennis van naasten zo’n belangrijk thema is, werkt de AWVB hieraan verder in het project Ervaringskennis van naasten.
Lees meer
Kwaliteitszorg & vakmanschap
Rol zorgbestuurders onderzocht bij delen en toepassen nieuwe kennis 
Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het delen en toepassen van nieuwe kennis in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Welke kennisstrategieën passen bestuurders toe en wat zijn hun drijfveren? En welke omgevingsfactoren beïnvloeden het uitvoeren van deze kennisstrategieën? Dat onderzocht promovenda Marion Kersten (AWVB & VGN) samen met haar promotieteam bestaande uit prof. dr. Petri Embregts & prof. dr. Mathieu Weggeman. Over de resultaten maakten we een factsheet.
Naar het factsheet
E-health
Mogelijkheden e-health bij behandeling mensen met een verstandelijke beperking 
Promovenda Cathelijn Oudshoorn (AWVB & ASVZ) bestudeerde samen met haar promotieteam (prof. dr. Petri Embregts & prof. dr. Heleen Riper) de mogelijkheden van het gebruik van digitale middelen zoals apps, beeldbellen en trainingsfilmpjes bij de psychologische behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking (e-health). Welke psychologische e-health behandelingen worden ingezet, wat kenmerkt deze en voor welk type problematiek zijn ze geschikt? De resultaten zijn samengevat in een factsheet.
Naar het factsheet
Covid-19
Gevolgen coronapandemie voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen
De AWVB heeft onderzocht welk beeld de samenleving heeft van de gevolgen van de Covid-19-pandemie voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het belangrijk is dat juist deze doelgroepen ook tijdens een crisis zichtbaar zijn en blijven, om voldoende aandacht te kunnen besteden aan hun behoeften en zorgen. De bevindingen, die ook van belang zijn voor eventuele toekomstige crises, zijn weergegeven in een factsheet.
Naar het factsheet
Publicaties
Sinds de vorige nieuwsbrief van oktober 2022 publiceerden onderzoekers van de AWVB diverse wetenschappelijke artikelen. Hieronder staat een aantal artikelen uitgelicht. Hier vind je een overzicht van een aantal recente AWVB-publicaties.

den Boer, M., Voermans, M., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Vulnerable but stronger together: An interpretative phenomenological analysis of the experiences of mothers of young adults with profound intellectual and multiple disabilities during the COVID-19 pandemic. Journal of Intellectual & Developmental Disability. DOI: 10.3109/13668250.2022.2135174

Oudshoorn, C. E. M., Frielink, N., Riper, H., Embregts, P. J. C. M. (2022). Measuring working alliance and technical alliance from the perspective of healthcare professionals working with people with mild intellectual disabilities: Adaptation, factor structure and reliability. Journal of Intellectual Disability Research. DOI: 10.1111/jir.12986

Voermans, M., den Boer, M., Wilthagen, T., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Long-term social restrictions and lack of work activities during the COVID-19 pandemic: Impact on the daily lives of people with intellectual disabilities. Disability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/09638288.2022.2147227

    ...
   
Heb je vragen over de AWVB? Wil je meer weten over wat we doen? Ben je geïnteresseerd in een van onze producten of onderzoeken? Neem dan gerust contact op! We helpen je graag verder. Mail naar awvb@tilburguniversity.edu of bezoek onze website. Daar kun je je ook abonneren op deze nieuwsbrief en andere updates.
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Instagram   Facebook   Twitter   Linkedin