Nieuws vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Dé mens-en maatschappij universiteit
online versie
Nieuwsbrief maart 2023

Beste lezer,

We zijn 2023 energiek gestart! We hebben binnen de AWVB enkele nieuwe collega’s mogen verwelkomen en zijn aan de slag gegaan met toegekende subsidies voor onderzoek naar en implementatie van interventies. We zijn er trots op dat een van deze interventies - Begeleiders in Beeld - onlangs is her-erkend door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg.

In deze nieuwsbrief staat de waarde van ervaringsdeskundigheid centraal. Zo hebben we bijvoorbeeld een training ontwikkeld om mensen met een verstandelijke beperking te betrekken bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook publiceerden we een artikel in NTz over de waarde van ervaringsdeskundigheid in onderzoek en maakten we een filmpje over de uitkomsten van een onderzoek naar trainingen van de LFB voor en door ervaringsdeskundigen.

En uiteraard belichten we in deze nieuwsbrief (meer) actuele onderzoekspublicaties en bijeenkomsten, zoals het tweede deel van de ‘AWVB on tour’.

Veel leesplezier!

Prof. dr. Petri Embregts, maart 2023

Eigen regie & ervaringsdeskundigheid
Nieuw: training voor ervaringsdeskundigen over onderzoek doen

De AWVB vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen meedenken en meewerken in onderzoeken die (ook) over hen gaan. Daarom ontwikkelden we een nieuwe training: ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’.
In de training maken ervaringsdeskundigen kennis met de verschillende onderzoeksfasen en gaan hiermee direct aan de slag.  

De kosteloos beschikbare training bestaat uit zes leerbijeenkomsten en is geschikt voor ervaringsdeskundigen die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben afgerond. 

Lees meer
Artikel in NTz over waarde van ervaringsdeskundigheid voor wetenschappelijk onderzoek
De adviesraad van de AWVB bestaat uit ervaringsdeskundigen die onderzoeksvoorstellen van advies voorzien, voordat deze door de onderzoekers worden voorgelegd aan de ethische toetsingscommissie van Tilburg University. Ervaringsdeskundige en adviesraadvoorzitter Kim Beenhakker schreef samen met hoogleraar Petri Embregts een artikel over de waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek.  
Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTz).

Lees het artikel
Ervaringsdeskundigen groeien door trainingen over talentontwikkeling 
Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor en door mensen met een verstandelijke beperking, gericht op persoonlijke groei en talentontwikkeling. De AWVB deed onderzoek naar wat de trainingen hebben opgeleverd. Hoogleraar Petri Embregts: “Van elkaar leren als ervaringsdeskundigen blijkt van grote meerwaarde, maar ook dat onze onderzoekers en een ervaringsdeskundige co-onderzoeker samen onderzoek deden naar de waarde van juist deze trainingen.” Over de bevindingen verschenen een infographic en een filmpje.
Lees meer
Kwaliteitszorg & vakmanschap
Training Begeleiders in Beeld her-erkend
De Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg van Vilans heeft onlangs Begeleiders in Beeld her-erkend op het niveau 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit'. Met deze interventie - ontwikkeld door hoogleraar Petri Embregts - krijgen begeleiders handvatten om hun begeleiding en relatie met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te verbeteren. Vanaf mei 2023 gaat de AWVB de interventie samen met en bij zorgpartners Dichterbij en Koraal uitvoeren en het implementatieproces evalueren. Ook bestuderen onderzoekers het effect op cliëntniveau. 
Lees meer
Vakblad Klik belicht onderzoek naar woonplek voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
Het project Pro wil door- en uitplaatsing van mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag voorkomen. Het bieden van onvoorwaardelijkheid en een zo gewoon mogelijk leven staan daarbij centraal. Voor het vakblad Klik werd Suzanne Lokman van de AWVB geïnterviewd over haar promotieonderzoek bij Pro - onder begeleiding van prof. Petri Embregts en prof. Robert Didden - naar het opzetten van een nieuwe, structurele woonplek inclusief begeleidingsteam voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Lees het interview
Algemeen
Cursus N=1 onderzoek: van good practice naar effectieve interventie
De manier waarop mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning en behandeling ontvangen, vraagt om een wetenschappelijke onderbouwing. Om het effect van deze ondersteuning en behandeling - gebaseerd op bewijs uit de praktijk - in kaart te brengen, verzorgt de AWVB op 28 en 29 juni 2023 een tweedaagse cursus N=1 onderzoek. De cursus wordt kosteloos aangeboden en is bedoeld voor zorgprofessionals die verbonden zijn aan een van de partnerorganisaties van de AWVB.
Lees meer
Vervolg AWVB on tour in april
De AWVB start begin april 2023 met het tweede deel van de ‘AWVB on tour’. Dan zijn we te gast bij onze partnerorganisaties Severinus, Amerpoort, Sherpa en Prisma en vieren we wederom tien jaar verbinding tussen onderzoek en praktijk. We hopen op net zulke prachtige bijeenkomsten als in het najaar van 2022 bij Amarant, Tragel, ASVZ, LFB, Elver, Dichterbij, S&L Zorg, SDW, Lunet en SWZ Zorg. Met op maat gemaakte lezingen en workshops, fijne gesprekken en bovenal mooie verbindingen!
Lees meer
AWVB goed vertegenwoordigd op congres Focus op onderzoek
Het congres ‘Focus op onderzoek’, op 15 juni 2023 in Amersfoort, slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk in zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Onderzoekers van de AWVB leveren een bijdrage aan het congres en gaan in op de onderzoeksthema’s van de AWVB. Zij verzorgen verschillende symposia, waar we via onze sociale media uitgebreid op terug zullen komen.
Lees meer
Behandelaren op werkbezoek
Een aantal enthousiaste en betrokken behandelaren (in opleiding tot orthopedagoog-generalist of gezondheidszorg psycholoog) vanuit onze partnerorganisaties Prisma en Amarant bracht op 19 januari 2023 een werkbezoek aan de AWVB. Naast het delen van onderzoeken werd gesproken over het belang van de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. De AWVB kijkt terug op een inspirerende ochtend.
Publicaties
Sinds de vorige nieuwsbrief van februari 2023 publiceerden onderzoekers van de AWVB diverse wetenschappelijke artikelen. Hieronder staat een aantal artikelen uitgelicht. Hier vind je een overzicht van een aantal recente AWVB-publicaties.

Nijs, N., Zijlmans, M., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Operationalization of Self-Determination of Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities: A Delphi Study. Journal of Intellectual & Developmental Disability. DOI: 10.3109/13668250.2022.2147053

Douma, L., Tharner, A., Sterkenburg, P., Piekema, L., ten Brug, A., Frielink, N., Bakkum, L., Adam, E., de Schipper, C., Embregts, P. J. C. M., & Schuengel, C. (2023). Participating in the digital world: A consensus statement on digital social contact for people with disabilities living in sheltered care facility homes. International Journal of Developmental Disabilities. DOI: 10.1080/20473869.2023.2190115

Embregts, P. J. C. M. & Beenhakker, K. (2023). De waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 49, 22-27.
    ...
   
Heb je vragen over de AWVB? Wil je meer weten over wat we doen? Ben je geïnteresseerd in een van onze producten of onderzoeken? Neem dan gerust contact op! We helpen je graag verder. Mail naar awvb@tilburguniversity.edu of bezoek onze website. Daar kun je je ook abonneren op deze nieuwsbrief en andere updates.
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Instagram   Facebook   Twitter   Linkedin