Nieuws vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Dé mens-en maatschappij universiteit
online versie
Nieuwsbrief oktober 2022

Beste lezer,

Wie jarig is trakteert. Dat doen wij dit najaar met de ‘AWVB on tour’. We vieren ons 10-jarig jubileum - tien jaar verbinding tussen onderzoek en praktijk - met een feestelijk en inhoudelijk bezoek aan al onze partnerorganisaties. Het is inspirerend om live de verbinding te voelen met mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en de vele zorgprofessionals die werken bij de partnerorganisaties van de AWVB. Meer informatie over en een korte video-impressie van de ‘AWVB on tour’ vind je in deze nieuwsbrief. 

Ook stellen we in deze nieuwsbrief graag een nieuwe partnerorganisatie aan je voor. En brengen we enkele nieuwe producten onder je aandacht. De meest recente onderzoeksresultaten zijn onder andere vertaald in filmpjes, factsheets en infographics. Veel lees- en kijkplezier!

Prof. dr. Petri Embregts, oktober 2022

Algemeen
AWVB toert het land door – een impressie
De AWVB toert dit najaar langs al haar partnerorganisaties. Met de ‘AWVB on tour’ brengen we kennis uit onze onderzoeken letterlijk naar de praktijk. In het kader van ons 10-jarig jubileum verzorgen we lezingen en workshops op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en de vele zorgprofessionals die werken bij de partnerorganisaties van de AWVB. Nieuwsgierig? Kijk op onze website voor meer informatie en een korte video-impressie. Wil je direct naar het filmpje? Klik dan hiernaast op de foto.
Lees meer en bekijk het filmpje
Zorgorganisatie Cello sluit zich aan bij de AWVB
Zorgorganisatie Cello is per 1 september 2022 aangesloten bij de AWVB. Cello biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Vught/Den Bosch. Het samenwerkingsverband van de AWVB bestaat hiermee uit 16 zorgorganisaties, de LFB en Tilburg University. Samen met prof. dr. Petri Embregts werken deze partners structureel samen aan het ontwikkelen en delen van kennis. Met als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en het optimaliseren van de zorgverlening en ondersteuning.
Lees meer
Eigen regie & ervaringsdeskundigheid
Resultaten onderzoek trainingstraject LFB Naar de Top! samengevat in infographic
LFB Naar de Top! is een trainingstraject gericht op persoonlijke groei en talentontwikkeling, door en voor mensen met een verstandelijke beperking. In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot trainer om - samen met hun coach - ook andere trainingen te kunnen verzorgen. De AWVB onderzocht wat LFB Naar de Top! ervaringsdeskundige trainers en deelnemers heeft gebracht. De resultaten vind je in een infographic, die we op 28 juni 2022 officieel overhandigden aan medewerkers van de LFB tijdens de LFB Naar de Top!-dag.
Naar de infographic
Petri Embregts gastspreker op werkconferentie over ervaringsdeskundigheid
Prof. dr. Petri Embregts was op 21 september 2022 gastspreker op de werkconferentie ‘Ervaringsdeskundigheid… Samen kom je verder!’ van het Consortium Ervaringsdeskundigheid. Ruim tweehonderd toehoorders luisterden naar haar lezing en het gesprek dat Embregts voerde met Anneke van der Cruijsen, ervaringsdeskundige en co-onderzoeker. Ze spraken over het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen wetenschappelijk onderzoek. Ook het werk van de AWVB-adviesraad werd uitgelicht. Van het gesprek werd een cartoon gemaakt door Suus van den Akker.
Lees meer
Familie
'Bondgenoot’ van groot belang voor gezinnen met intensieve hulpvraag
Hoe kan een ‘bondgenoot’ (een onafhankelijk cliëntondersteuner) ondersteuning bieden aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag? De AWVB onderzocht samen met de AW EMB (Rijksuniversiteit Groningen) op verzoek van het ministerie van VWS hoe de ondersteuning van deze gezinnen verbeterd kan worden. Tijdens een pilot konden 150 gezinnen een beroep doen op een zogenaamde bondgenoot. Over de bevindingen uit het onderzoek verscheen een rapport. De bevindingen zijn ook samengevat in een filmpje
Lees meer en bekijk het filmpje
Kwaliteitszorg & vakmanschap
Gezonde seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen
Er is nog veel onduidelijk over hoe je gezonde seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking kunt ondersteunen. De attitudes die mensen met een verstandelijke beperking zelf hebben ten opzichte van seksualiteit, en de attitudes van hun naasten en begeleiders, zijn hierop van invloed. Inzicht daarin bevordert goed afgestemde ondersteuning en voorlichting gericht op gezonde seksualiteit. Daarom doet promovendus Wouter de Wit MSc (AWVB & Zuidwester) onderzoek naar deze attitudes. Samen met zijn promotieteam schreef hij er twee reviews over. De resultaten zijn ook weergegeven in twee factsheets.
Lees meer
Een nieuw begeleidingsteam starten – wat is belangrijk?
Mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen verhuizen vaak van de ene naar de andere zorginstelling. Dat betekent veel veranderingen en telkens nieuwe begeleiders. Om de kwaliteit van leven van deze mensen te vergroten, zijn vanuit het project Pro zes nieuwe woningen - inclusief nieuwe begeleidingsteams - gestart. Promovenda Suzanne Lokman MSc (AWVB & ASVZ/Pluryn/Trajectum) heeft onderzocht wat cliënten, begeleiders, gedragsdeskundigen en een teamleider daarbij belangrijk vinden. De resultaten zijn te vinden in een infographic en een publieksvriendelijke onderzoekssamenvatting.
Lees meer
Reflecties van begeleiders op betekenisvolle interactiemomenten met mensen met een ZEV(M)B
Voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke (en meervoudige) beperking (ZEV(M)B) en hun begeleiders is het aangaan van betekenisvolle interactiemomenten niet altijd eenvoudig. Om begeleiders hiervoor meer handvatten te bieden, onderzocht promovenda Wieneke Penninga (AWVB & Amerpoort) samen met haar promotieteam wat voor begeleiders een interactiemoment met iemand met een ZEV(M)B betekenisvol maakt. En welke omstandigheden helpend zijn voor het ontstaan van een betekenisvol interactiemoment. De resultaten zijn weergegeven in een factsheet.
Naar de factsheet
Publicaties
Sinds de vorige nieuwsbrief van juni 2022 publiceerden onderzoekers van de AWVB diverse wetenschappelijke artikelen. Hieronder staat een aantal artikelen uitgelicht. Hier vind je een overzicht van een aantal recente AWVB-publicaties.

Lokman, S., van Oorsouw, W. M. W. J., Didden, R., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Setting up a New Team of Support Staff for People with Mild Intellectual Disabilities or Borderline Intellectual Functioning and Severe Challenging Behaviour: a Concept Mapping Study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jar.13023

Thalen, M., van Oorsouw, W. M. W. J., Volkers, K., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Support needs of older people with intellectual disabilities: An exploratory study among psychologists in the Netherlands. Journal of Intellectual Disabilities. DOI: 10.1177/17446295211062399

den Boer, M., Voermans, M., & Embregts, P. J. C. M. (2022). Vulnerable but stronger together: An interpretative phenomenological analysis of the experiences of mothers of young adults with profound intellectual and multiple disabilities during the COVID-19 pandemic. Journal of Intellectual & Developmental Disability. DOI: 10.3109/13668250.2022.2135174 (verschijnt binnenkort online)

    ...
   
Heb je vragen over de AWVB? Wil je meer weten over wat we doen? Ben je geïnteresseerd in een van onze producten of onderzoeken? Neem dan gerust contact op! We helpen je graag verder. Mail naar awvb@tilburguniversity.edu of bezoek onze website. Daar kun je je ook abonneren op deze nieuwsbrief en andere updates.
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Instagram   Facebook   Twitter   Linkedin